Om Oss

Allmänt

Kalvkätte Trädgård- och friluftsområde är en ideell förening som startade 2004 av ett antal trädgårdsintresserade eldsjälar på den plats där gården Kalvkätte legat i mer än 600 är. Platsen har historiska kopplingar till Heliga Birgitta och Gustav Vasa, vilket gör trädgården än mer spännande. Syftet med föreningen var att anlägga en liten trädgård som skulle tilltala alla sinnen och locka besökare från när och fjärran. Och så har det blivit, med undantag för att trädgården numera har utvecklats och blivit större än tanken var från början.
Förklaringen är att de som varit engagerade i föreningen har lagt ned hela sin själ i arbetet och sett möjligheter till utveckling.
Då vi startade föreningen var vi 6 medlemmar. Idag är vi drygt 100 medlemmar, de flesta är stödjande medlemmar, men det finns också en del som arbetar mer aktivt i föreningen.

Styrelse

Ordförande: Karin Mejerfalk
Tfn 070-633 43 43, e-post karin_mejerfalk@hotmail.com

Kassör: Brita Carlsson tfn 070-670 83 53 e-post brita.c@telia.com

Sekreterare: Marie Elf-Elgstrand

Övriga ledamöter:
Helen Lundahl, Vesa-Matti Loiske, Lena-Karin Daxberg, Suliaman Akash,

Ersättare: Karl-Enar Gunnarsson och Lise-Lotte Klingstedt-Gustafsson

Samarbetspartners:

Hultsfreds kommun

Arbetsförmedlingen