Trädgården

Uppbyggnad

Kalvkätte Trädgård är en blomstrande och grönskande oas, som bjuder ro, sköna dofter och färgrika synupplevelser för alla sinnen. Trädgården är alltid öppen för spontanbesök, helt kostnadsfritt. Här finns såväl välkända växter som rariteter från olika delar av världen. Perenner i rabatter och stenpartier blommar från tidig vår till höst och i vår örtagård doftar krydd- och medicinalväxter, i de flesta fall försedda med informativa skyltar. I vår lilla rosenträdgård prunkar härliga rosor, både gammaldags och modernare sorter som samsas med lavendel och andra passande växter. Syftet med trädgården är att den skall tilltala alla sinnen, även smaken, och därför har vi en del fruktträd och bärbuskar.

Miljön kring trädgården inbjuder till promenader på naturslingor och strövstigar. Vid Kalvkätte trädgård utgår Hammarsjöleden och på anslagstavlor kan man bekanta sig med sträckan och ta med sig en broschyr. Och på ängen nedanför trädgården betar både vuxna hästar och vackra föl.

Anställda

Det är en hel del arbete med skötseln av trädgården och vi har två personer som är anställda, utöver det sker arbetet ideellt.

Margareta och Christina arbetar hela säsongen

Historik

Gården Kalvkätte har anor från 1300-talet. Här har således varit bebott under drygt 600 år. Namnet kalvkätte har inte kunnat härledas, men ortsnamnsforskare tror i alla fall att namnet inte har något med kalvar att göra. Stavningen har också varierat under åren.

Närheten till sjön Hulingen hade en avgörande betydelse för att bebyggelse tidigt kom till stånd i dessa trakter. Redan för några tusen år sedan kom människor med båtar genom Emån och Silverån upp till Hulingen och anlade tillfälliga och senare fasta boplatser. En viktig förbindelseled mellan Kalmar och Stockholm via Linköping upprättades genom den så kallade Kungsleden som gick fram utmed Hulingens stränder, vilket senare gav upphov till ett gästgiveri och skjutshåll i Hulingsryd norr om sjön. Under 1600-talet började Kungliga Kalmar Regemente att hålla övningar på Hultsfreds Slätt och från 1796 till 1918 blev slätten permanent förläggningsplats för regementet, vilket gav ytterligare liv åt bygden.

Gården Kalvkätte omnämns i en anteckning från Vadstena klosters jordebok från 1447 och det är troligt att gården tillhörde det ursprungliga godsbestånd som Heliga Birgitta donerade till klostret då hon 1349 utvandrade till Rom. Birgittas far, Birger Persson, tillhörde en stormannaätt och han var ägare till flera jordegendomar runt om i norra Småland och södra Östergötland.

Birgitta var gift med Ulf Gudmarsson och efter hans och faderns död 1320 blev hon ägare till alla dessa egendomar. En del av dessa egendomar låg runt sjön Hulingen, bland annat Järnudda, Kloster, Hagelsrum, Lockebo och Kalvkätte. Birgittas far bodde en tid på Hagelsrums säteri, men det är osäkert om Birgitta någonsin varit i trakterna och särskilt här i Kalvkätte. Bildligt talat befinner vi oss i alla fall på ”helig mark” och det är spännande att tänka tanken att Birgitta vandrat runt här, där idag en blomstrande trädgård inbjuder till ro och avkoppling.

Historiens vingslag tystnar inte med Heliga Birgitta utan fortsätter att sväva över gården.

När Gustav Vasa blev kung 1523 förändrades landet på flera sätt, bland annat bestämde kungen att den katolska läran skulle ersättas av den protestantiska. Staten övertog egendomar från bl.a. klostren och detta påverkade Kalvkätte i så måtto att hans höghet Gustav I kom att stå som personlig ägare till gården i mitten av 1500-talet. Två kontraster står historiskt emot varandra på Kalvkätte; den milda Heliga Birgitta och den hårdföre Gustav I.

Kalvkätte blev med tiden ett ganska ordinärt hemman som under 1800-talet och tidigt 1900-tal hade fyra torp under sig belägna inne i nuvarande tätorten Hultsfred. Riktigt när gården övergick i enskild ägo är inte känt, men det mesta pekar på att gården de senaste 400 åren drevs av självägande bönder. Under årens lopp har byggnader tillkommit, andra har rivits, en del har brunnit. Det som idag finns kvar av den sista gårdsmiljön är den ombyggda drängstugan, en visthusbod och en ladugård. Här fanns tidigare en mangårdsbyggnad, två ladugårdar med logar, en liten kvarn vid dammen, som är en uppdämning av Hagadalsbäcken samt under en tid en liten gårdssmedja. Mangårdsbyggnaden, kvarnen och en ladugård brann ner på 1970-och-80-talen.

Detta är alltså den historiska plats där Kalvkätte Trädgård är belägen.

Georg Karlsson