Om Oss

Allmänt

Kalvkätte Trädgård- och friluftsområde är en ideell förening som startade 2004 av ett antal trädgårdsintresserade eldsjälar på den plats där gården Kalvkätte legat i mer än 600 är. Platsen har historiska kopplingar till Heliga Birgitta och Gustav Vasa, vilket gör trädgården än mer spännande. Syftet med föreningen var att anlägga en liten trädgård som skulle tilltala alla sinnen och locka besökare från när och fjärran. Och så har det blivit, med undantag för att trädgården numera har utvecklats och blivit större än tanken var från början.
Förklaringen är att de som varit engagerade i föreningen har lagt ned hela sin själ i arbetet och sett möjligheter till utveckling.
Då vi startade föreningen var vi 6 medlemmar. Idag är vi drygt 100 medlemmar, de flesta är stödjande medlemmar, men det finns också en del som arbetar mer aktivt i föreningen.

Styrelse 2024

Ordförande: Vesa-Matti Loiske
Tfn 070-271 14 02, e-post vesamattiloiske@yahoo.se

Kassör: Brita Carlsson tfn 070-670 83 53 e-post brita.c@telia.com

Sekreterare: Marie Elf-Elgstrand e-post marie.elf.elgstrand@telia.com

Övriga ledamöter:
Helen Lundahl och Karin Mejerfalk

Ersättare: Karl-Enar Gunnarsson och Lise-Lotte Klingstedt-Gustafsson

Samarbetspartners:

Hultsfreds kommun

Arbetsförmedlingen